بهترين شکل ممکن

بهترين شکل ممکن

Price: 14.00 CAD

Author : مصطفی مستور در ۱۳۴۳در اهواز به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۶۷در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ‌التحصیل شد و دوره‌ی کارشناسی ارشد �
Publisher : cheshmeh
Publish Date : November 05, 2016
Language : persian
Number of Pages : 0
Size : ابعاد: ۲۰*۱۲ سانتی متر
Weight : 0.00 lbs
ISBN : شابک: 978-600-229-684-9

2 in stock

Product Description

دقيقه‌ای به وضعيتی که در آن گرفتار شده بود، فکر کرد. به‌نظرش رسيد ميليون‌ها قاتل حرفه‌ای بر تک‌تک سلول‌های خونی‌اش سوار شده‌اند و در سرتاسر قلمرو بدنش تاخت‌وتاز می‌کنند. فکر کرد وسط تماشای فيلم مهيجی در سينما با احترام به او می‌گويند از سينما بزند بيرون. احساس ‌کرد درست وقتی که فکر می‌کرده زندگی برای او به بهترين حالتش رسيده است بايد از همه‌ی چيزهايی که برای به دست آوردن‌شان جنگيده بود، از همه‌ی چيزهايی که عميقا دوست ‌داشت ــ زنش، دخترهايش، شغلش، خانه‌اش، موقعيتش ــ دست بردارد. حس کرد کسی که نمی‌دانست کيست يا چيست ناگهان از او می‌خواهد بازی را رها کند؛ آن هم دقيقا زمانی که او دارد به بهترين شکل ممکن بازی می‌کند. برای اولين‌بار احساس کرد دارد چيزی را از دست می‌دهد که هميشه فکر می‌کرد تنها متعلق به خودش بوده است. حس کرد در بازی نابرابری فريب خورده است. مثل کودکی بود که ناگهان اسباب‌بازی‌اش را از او گرفته باشند. دلش خواست بزند زير گريه. دلش ‌خواست جيغ بکشد، اعتراض کند، التماس کند، فحش بدهد. دلش ‌خواست برود وسط خيابان و رو به جايی که نمی‌دانست کجاست، فرياد بزند: «از جون من چی می‌خواهيد؟»

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بهترين شکل ممکن”

Your email address will not be published. Required fields are marked *