دین مهر در جهان باستان (مجموعه گزارشهای اولین کنگره بین‌المللی مهرشناسی)

دین مهر در جهان باستان (مجموعه گزارشهای اولین کنگره بین‌المللی مهرشناسی)

Price: 60.00 CAD

Author : مرتضی ثاقب‌فر
Publisher : انتشارات توس
Publish Date : March 12, 2016
Language : persian
Number of Pages : 792
Size : 10.7inches
Weight : 800.00 lbs
ISBN : 9782000040835

2 in stock

Category:

Product Description

(مجموعه گزارشهای اولین کنگره بین‌المللی مهرشناسی)

ترجمه : مرتضی ثاقب‌فر

نخستین کنگره بین‌المللی پژوهش‌های مهرشناسی در جولای سال 1971، مطابق با تیرماه 1350 در منچستر برگزار شد. کتاب حاضر دربردارنده مجموعه گزارش‌های نخستین کنگره مهرشناسی است. این مجموعه با چهار مقاله درباره داده‌های هند و ایرانی و چهار مقاله درباره جنبه ایرانی مطالعات مهرشناسی آغاز می‌شود. سپس، مطالعات مهرشناسی با دو مقاله درباره سکه‌های کوشانی ادامه می‌یابد. تحقیق پیرامون رویکرد محققان پیشین در زمینه روش، تاریخ و تفسیر شمایل‌ها و تمثال‌ها، برخی از مدارک کتیبه‌ای در مورد مهرپرستی رومی، ارتباط تاریخی مهرپرستی رومی با هنر اسکاندیناوی و هنر مسیحی و …، از جمله موضوعات مطرح شده در مقالات دیگر کتاب هستند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دین مهر در جهان باستان (مجموعه گزارشهای اولین کنگره بین‌المللی مهرشناسی)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *