هیچ

هیچ

Price: 18.00 CAD

Author : نویسنده : فرانک کلوس/ترجمه : فیروز آرش
Publisher : انتشارات فرهنگ معاصر
Publish Date : March 12, 2016
Language : persian
Number of Pages : 192
Size : 10.7inches
Weight : 220.00 lbs
ISBN : 9786001050886

2 in stock

Product Description

افسانه‌هاى باستانى آفرينش با « هيچى » آغاز می‌شوند. انديشمندان يونان باستان « هيچى » را با واژه « خلأ » جايگزين كردند. براى آنان خلأ به معنى نبود ماده بود؛ جايى بود كه از هر چيز مادى تهى است. مفهوم خلأ،هستى و ناهستى براى انسان هوشمند هميشه شورانگيز بوده است.

در فيزيك مدرن، خلأ دوام آورده است، اما به معنى تهى از همه چيز نيست و سرشت ديگرى دارد: خلاءِ كوانتومى اقيانوس بی‌نهايت گسترده و ژرف انرژى است كه رويدادهاى شگفت‌انگيزى می‌توانند از آن سربرآورند.

اين كتاب ما را از گمانه زنى هاى فلسفى اوليه به مرزهاى فيزيك مدرن، به عدم قطعيت كوانتومى در آگاهى، به ابعاد بالاتر، به ميدان هيگز و آغاز عالم مى‌برد و می‌كوشد نشان دهد كه همه چيز می‌تواند از هيچ پديد بيايد.

اگر بتوانيم « هيچى » را بفهميم، شايد پديدارى همه چيز را بفهميم. خواندن كتاب «هیچ» براى آنان كه انديشيدن را ارج می‌گذارند و نيز براى دانشجوهاى فيزيك می‌تواند سودمند باشد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هیچ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *