گوش کنید(راز برقراری ارتباط با همه را بیاموزید)

گوش کنید(راز برقراری ارتباط با همه را بیاموزید)

Price: 22.00 CAD

Author : ترجمه : مهدی قراچه‌داغی
Publisher : نشر پوینده
Publish Date : March 12, 2016
Language : persian
Number of Pages : 236
Size : 7.9inches
Weight : 250.00 lbs
ISBN : 9789642950478

2 in stock

Product Description

مارک گلستون روانپزشک در کتابی با عنوان «گوش کنید» به رازهای برقراری ارتباط با دیگران پرداخته است.

در همین لحظه کسی در زندگی شما حضور دارد که می‌خواهید با او در تماس قرار گیرید، نمی‌توانید این کار را بکنید و این ناکامی شما را تا سرحد جنون کشانده است. این شخص ممکن است یکی از همکارانتان در محل کار، یکی از کارمندان، یک مشتری و حی رئیس‌تان باشد. شاید هم یکی از افراد خانواده شماست، همسر، والد یا یک نوجوان طغیان‌زده یا کسی که قبلاً با او متارکه کرده‌اید.

در کتاب «گوش کنید» که عنوان فرعی آن «راز برقراری ارتباط با همه را بیاموزید» است، با روش‌های قدرتمندی آشنا می‌شود تا شرایطی فراهم آورید که دیگران کاری را که مورد نظر شماست، انجام دهند.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “گوش کنید(راز برقراری ارتباط با همه را بیاموزید)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *